Cafe Moarkswal
Aldtsjerk . 058-256 3300
Zachte bal kaatspartij op ’t Skoallelân yn Aldtsjerk

Zachte bal kaatspartij op ’t Skoallelân yn Aldtsjerk

24-09-2017

Zachte bal kaatspartij op ’t Skoallelân yn Aldtsjerk
Aanvang: 12.00 uur